OZA

Bij ons op school kunnen we werken met het onderwijszorgarrangement (OZA) voor de kinderen van 4 tot 7 jaar, in samenwerking met de gemeente Vianen en Youké. Doel van het OZA is jeugdhulp bieden in de klas aan kinderen die dit nodig hebben en het geven van begeleiding aan ouders bij de opvoedsituatie. Vroegtijdig en thuisnabij, zodat kind en ouder niet naar een andere (onderwijs)voorziening hoeven.

“Door de samenwerking met de OZA zijn er voor ons gezin nieuwe deuren geopend. Ik begin mijn kind weer terug te krijgen, hij straalt weer.” – moeder van Maik.

Sommige kinderen ontwikkelen zich langzamer dan anderen of vertonen moeilijk gedrag. Voor sommige ouders vraagt de opvoeding meer dan het gewone van hen en hun omgeving. Het is van belang vroeg onderzoek te doen; Vroegdiagnostiek en adequaat in te grijpen. Dit kan latere problemen voorkomen. De zorgvraag voor deze kinderen overstijgt soms de basisondersteuning zoals deze geboden wordt binnen het (speciaal) basisonderwijs. Er zijn vragen over de onderwijsbehoeften van het kind op langere termijn en daar is expertise bij nodig. Thuis hebben ouders behoefte aan extra begeleiding in het opvoeden van hun kind. Bijvoorbeeld in het omgaan met de sterke en zwakke kanten van hun kind binnen de situaties van de alledag. Of het bewust worden van wat ze wel of niet kunnen verwachten van hun kind. Bij het onderwijszorgarrangement werken de school, ouders thuis en specialisten vanuit verschillende disciplines samen. Er zijn korte lijnen waarbij de hulp aan kind en ouder versterkt wordt. Samen met ouders wordt bekeken wat de ondersteuningsbehoefte is van hun kind. In de klas zijn dagelijks een leerkracht, klassenassistent en pedagogisch medewerker aanwezig die samen onderwijs en jeugdhulp in de klas vormgeven. Ouders ontvangen thuis ondersteuning door inzet van een gezinsbegeleidster.

Jaarkalender

OZA

Stichting Fluenta

Profi Pendi

Privacy