Ouderraad

De ouderraad van De Brug bestaat uit verschillende ouders die de school ondersteunen bij meerdere activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, de ouderavonden, het schoolreisje, de excursies en het schoolverlaters feest.
De OR zorgt voor praktische ondersteuning bij het organiseren van deze bijzondere activiteiten.

 De voorzitter van de OR is mevrouw Anita de Jong.

Juf Machteld van Winsen is, namens het team, aanwezig bij de vergaderingen.

De OR is altijd op zoek naar versterking.  Heeft u belangstelling?  Neem dan contact op met juf Machteld of met één van de leden van de OR.

Jaarkalender

OEC

OZA

Stichting Fluenta

Profi Pendi

Privacy