Toelating

Sinds m.i.v. schooljaar 2014-2015 de wet Passend Onderwijs van kracht is, worden leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben, besproken in het MDO (Multidisciplinair Overleg).

Bij het MDO zijn altijd de ouders betrokken.

Als blijkt dat een andere onderwijssetting nodig is voor een leerling, wordt een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) aangevraagd bij Profi Pendi.

Een TLV wordt afgegeven door de directeur van Profi Pendi en twee deskundigen.

Wanneer de TLV is ontvangen kan de leerling worden geplaatst op onze school.

Jaarkalender

OZA

Stichting Fluenta

Profi Pendi

Privacy